top of page

Uvjeti korištenja

Informacije o ustanovi

 • Škola za obrazovanje odraslih Ma-Lu

 • Mandrovićeva 12

 • 10000 Zagreb

 • email škole: ma-lu@ma-lu.com

 • tel: +385 1 2323 950

 • faks: +3851 2344 200

 • mob: +385 91 2194 378

 • IBAN HR7223600001101310205

 • Škola je upisana u Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske pod brojem UO/1-60207/01-438.532-02-0202/5-02-1 od 21. 01. 2002.

 • MB 01601601

 • OIB 070739714118

 • Uprava: ravnatelj Lucija Stary

Na uvjete poslovanja primijenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. - Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 36. do Članka 55.

 • Prodavatelj - Škola za obrazovanje odraslih Ma-Lu, Mandrovićeva 12, OIB: 070739714118 koji djelatnost obrazovanja obavlja pod nazivom „Škola Ma-Lu“.

 • www.ma-lu.com - web stranica u vlasništvu Prodavatelja

 • Kupac - svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira obrazovanja izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.

 • Korisnik " Škola Ma-Lu " – svaka osoba koja web stranicu „ma-lu.com“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje obrazovanja oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom obrazovanju.

 • Korištenje „ma-lu.com“ – pristup stranici ma-lu.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja narudžbe obrazovanja.

 • Online kupnja – ostvarivanje kupnje obrazovanja putem „ ma-lu.com“

 • Obrazovanja – sva obrazovanja koja su istaknuta na „ma-lu.com“, a koje je moguće kupiti putem web stranice www.ma-lu.com.

Opće odredbe uvjeta prodaje

 • Nositelj svih prava na internet stranici  www.ma-lu.com je Škola za obrazovanje odraslih Ma-Lu  (u  daljnjem  tekstu Škola Ma-Lu).  Korištenjem usluge “ma-lu.com“ stranice i svih pridruženih stranica i servisa na www.ma-lu.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju I prihvaćaju.

 • Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava I obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Škola Ma-Lu web stranica te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Škola Ma-Lu web stranice, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. a u odnosu na uvjete i način naručivanja obrazovanja, cijene obrazovanja, načina plaćanja, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „ma-lu.com“ i online kupnje.

 • Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

 • Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

 • Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 • Korisnici „ma-lu.com“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi „ma-lu.com“.

 • Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, cijene istih, druge podatke vezane uz web stranicu kao i sav ostali sadržaj „ma-lu.com“ zbog čega su Korisnici „ma-lu.com“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.ma-lu.com internet stranici.

 • Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “ ma-lu.com“ i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja   ”ma-lu.com“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „ma-lu.com“.

 • Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “ma-lu.com”.

Opće odredbe uvjeta prodaje

 • Nositelj svih prava na internet stranici  www.ma-lu.com je Škola za obrazovanje odraslih Ma-Lu  (u  daljnjem  tekstu Škola Ma-Lu).  Korištenjem usluge “ma-lu.com“ stranice i svih pridruženih stranica i servisa na www.ma-lu.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju I prihvaćaju.

 • Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava I obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Škola Ma-Lu web stranica te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Škola Ma-Lu web stranice, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. a u odnosu na uvjete i način naručivanja obrazovanja, cijene obrazovanja, načina plaćanja, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „ma-lu.com“ i online kupnje.

 • Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

 • Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

 • Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 • Korisnici „ma-lu.com“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi „ma-lu.com“.

 • Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, cijene istih, druge podatke vezane uz web stranicu kao i sav ostali sadržaj „ma-lu.com“ zbog čega su Korisnici „ma-lu.com“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.ma-lu.com internet stranici.

 • Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “ ma-lu.com“ i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja   ”ma-lu.com“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „ma-lu.com“.

 • Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “ma-lu.com”.

Web prodaja - sklapanje i raskid ugovora o radu

 • Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „ma-lu.com“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao predstavljaju ponudu Škole Ma-Lu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Škole Ma-Lu, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

 • Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog obrazovanja putem “ma-lu.com” web stranica uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene obrazovanja. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe-web stranice, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom ili telefona s ljudskim posredovanjem.

 • Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim obrazovanjima, obrazovanjima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

 • Obrazovanja koja je moguće kupiti objavljena su na ma-lu.com. Uvjeti dostave navedeni su pod „Uvjeti dostave“

 • Odabir željenog obrazovanja vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“.

 • U „košarici“ se nalaze sva obrazovanja koja je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom obrazovanja i ukupnom cijenom (Škola Ma-Lu nije u sustavu PDV-a). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Dodaj u košaricu“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.

 • Po izvršenju naprijed navedenih koraka na web stranicama Škole MA-LU, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju  kao i obavijest o odašiljanju potvrdne e-mail poruke, koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.  Ako je kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Kupi“ vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom. Također može odabrati i plaćanje na rate beskamatno ukoliko je to plaćanje kreditnom ili debitnom karticom kojom kupac obavlja plaćanje.

​Cijena

 • Cijene obrazovanja su konačne. Cijene obrazovanja izražene su u kunama te u istima nije sadržan PDV, s obzirom da Škola Ma-Lu nije obveznik PDV-a.

 • Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedino obrazovanje, grupu obrazovanja i/ili za sva obrazovanja, kao i za određeni način plaćanja.

 • Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

 • Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „ma-lu.com“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao predstavljaju ponudu Škole Ma-Lu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Škole Ma-Lu, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

 • Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog obrazovanja putem “ma-lu.com” web stranica uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene obrazovanja. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe-web stranice, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom ili telefona s ljudskim posredovanjem.

 • Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim obrazovanjima, obrazovanjima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

 • Obrazovanja koja je moguće kupiti objavljena su na ma-lu.com. Uvjeti dostave navedeni su pod „Uvjeti dostave“

 • Odabir željenog obrazovanja vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“.

 • U „košarici“ se nalaze sva obrazovanja koja je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom obrazovanja i ukupnom cijenom (Škola Ma-Lu nije u sustavu PDV-a). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Dodaj u košaricu“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.

 • Po izvršenju naprijed navedenih koraka na web stranicama Škole MA-LU, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju  kao i obavijest o odašiljanju potvrdne e-mail poruke, koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.  Ako je kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Kupi“ vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom. Također može odabrati i plaćanje na rate beskamatno ukoliko je to plaćanje kreditnom ili debitnom karticom kojom kupac obavlja plaćanje.

Plaćanje kupljenih obrazovanja Kupac može izvršiti putem kreditnih ili debitnih kartica, te virmanskom uplatom kako slijedi:

 • Privredna banka Zagreb

  • Visa premium - jednokratno i na rate

  • Master card - jednokratno i na rate

  • Visa - jednokratno i na rate

  • Maestro - jednokratno i na rate

 • Erste card club

  • Diners - jednokratno i na rate​

  • Master card - jednokratno

  • Visa - jednokratno

  • Maestro - jednokratno

 • Zagrebačka banka

  • Master card - jednokratno i na rate

  • Visa - jednokratno i na rate

  • Maestro - jednokratno

Plaćanje putem kartice se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, a virmansko plaćanje se smatra potvrđenim u trenutku primitka uplate na IBAN Prodavatelja.

IBAN: HR7223600001101310205

PayWay Logo
Mastercard Logo
Maestro Logo
Visa Logo
Diners Club International Logo
Discover Network Logo

Izjava o sigurnosti
Plaćanje i kupovina na našim internet stranicama je potpuno sigurna. Za intentet kreditnim karticama plaćanje koristimo T-Com Pay Way Gateway servis za internet naplatu.

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla)

 

Raskid ugovora i povrat

 

 1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod " Uvjeti korištenja" (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), koji definiraju pravo korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)

 2. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od preuzimanja obrazovnih materijala i uputa za aktivaciju u posjed kupca bez navođenja razloga. Temeljem članka 79. Zakona o zaštiti potrošača korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:
  - ugovor o uslugama Škola MA-LU je u potpunosti ispunila, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  - predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Škole MA-LU, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  - predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 3. Kako bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Školu Ma-Lu o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

 4. Korisnik je dužan podnijeti zahtjev za raskid ugovora.

 5. Izjavom poslanom poštom (na Škola za obrazovanje odraslih, Mandrovićeva 12, 10000 Zagreb), Telefaksom na 01/2344 200 ili na email ma-lu@ma-lu.com u kojoj je potrebno navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

 6. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Škola Ma-Lu zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Škola Ma-lu može izvršiti tek nakon što mu svi materijali budu vraćeni. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Škola za obrazovanje odraslih, Mandrovićeva 12, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Školi Ma-Lu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

 7. Izravne troškove povrata materijala korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/2323 950 ili se javi na ma-lu@ma-lu.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

 8. Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti materijala koje je rezultat rukovanja istim, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti materijala.

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U slučaju spora obavještavamo Vas da možete koristit mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pokretanjem postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih  sporova koja djeluju  u Republici Hrvatskoj (Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore,  Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori).

 

Online rješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem  poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

 

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

Ostale odredbe

 

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve video materijale kupljene preko stranice „ma-lu.com“, a emitirane putem portala za online učenje "trowi.com" samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „ma-lu.com“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „ma-lu.com“ na drugim web stranicama je zabranjen.

 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „ma-lu.com“ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

 3. Pri kupnji bilo kojeg obrazovanja, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

 4. Kada „ma-lu.com“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Kontakti

 

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu:
Škola za obrazovanje odraslih MA-LU, Mandrovićeva 12, 10000 Zagreb

 

Telefon: +385 1 2323 959

Faks: +385 1 2344 200
e-mail: ma-lu@ma-lu.com

bottom of page