top of page

Učenje u učionici

Prednosti učenja u učionici

  • Učenje u grupi

  • Komunikacija sa drugim polaznicima

  • Interakcija s profesorom

  • Upoznavanje i stvaranje novih kontakata

Redovna nastava se održava u prostorijama škole i to prema slijedećem rasporedu

1. dio osposobljavanja

Kroz to vrijeme uči se popunjavanje naloga za plaćanje, mjenice i zadužnice, popunjavanje putnog naloga, knjiženje ulaznih računa domaćih i stranih dobavljača, knjiženje izvoda s žiro računa,vođenje i knjiženje blagajne, izradu isplatne liste, knjiženje veleprodaje, maloprodaje, proizvodnje i ugostiteljstava, uči se kako obračunati i prijaviti PDV, kako knjižiti tečajne razlike, kako iskazati financijski rezultat i kako ga proknjižiti i niz drugih sadržaja s ciljem da se zna voditi računovodstvo u uslužnim, trgovačkim, proizvodnim, ugostiteljskim i ostalim djelatnostima.

Trajanje: Prva dva tjedna u večernjim satima

2. dio osposobljavanja

Koristi se aplikacija na Internetu sa prikazanim dokumentima za knjiženje, koju dobijete nakon što pošaljete informaciju o vašoj Gmail adresi. Nastavnik ima uvid u svakom trenutku u aplikaciju, a kontakt sa nastavnikom možete ostvariti telefonom ili emailom u vremenu od 9-19 sati.

Trajanje: Dva tjedna

3.  dio osposobljavanja

Pratite nastavu koja pojašnjava rad na knjigovodstvenom programu. Prati se unos knjigovodstvene dokumentacije jedne tvrtke, izrada završnog računa i popunjavanje obrazaca veznih za završni račun koji se predaju u Porezni ured i FINU.

Trajanje: Peti i šesti tjedan a obavlja se u večernjim satima

4. dio osposobljavanja - rad u knjigovodstvenom programu na računalu

Svakom polazniku se osigurava bez naknade demo verzija knjigovodstvenog programa Domino IS koji instalirate na vlastito računalo i radni materijal nove tvrtke, čime mu se omogućava stjecanje radne prakse iz računovodstva na računalu.

Prilikom stjecanja radne prakse pružamo Vam besplatnu podršku na našem pozivnom centru (pozivanje i razgovor se obavlja po cijeni lokalnog poziva).

Izrađuje završni račun i popunjava potrebne obrasce za Porezni ured i FINU, uz mogućnost konzultacija i usklađenja rješenja telefonom ili e-mailom.
ČETVRTI DIO OSPOSOBLJAVANJA NIJE VREMENSKI OGRANIČEN.

 

Polaganje ispita

Ispit se polaže onda kada polaznik procijeni da je spreman.

Po položenom ispitu dobiva se certifikat da je polaznik osposobljen za samostalnog računovođu,pod uvjetom da osoba posjeduje svjedodžbu o završenoj trogodišnjoj ili četverogodišnjoj srednjoj školi bez obzira na vrstu srednje škole.

bottom of page